Hoe kom je tot een gedragen besluit? Deep Democracy

Startmoment

Vanaf 12-11-2019

Locatie

Gemeentehuis Emmen

Deelnemers

18 inschrijvingen (6 plaatsen vrij)
Kosten: geen
Inschrijven tot 11-11-2019
Over deze opleiding

In de dynamiek van teams gebeurt veel, zeker wanneer er ‘gedoe’ is. Deep Democracy (DD) is een praktische methode om tot meer begrip voor elkaar, betere samenwerking en eigenaarschap te komen. En tot besluiten waarbij ieders stem gehoord en meegenomen wordt.

Een niet gedragen besluit levert gedoe en weerstand op. Mensen gaan grapjes maken, vertragen, zuchten en vooral niet doen wat er besloten is; Er wordt gesaboteerd.

Deep Democracy maakt de sabotage in groepen zichtbaar en hanteerbaar. In dialoog met elkaar. Besluitvorming met aandacht en waardering, ook voor andere opvattingen. Zo neemt veiligheid en daadkracht toe. 

Workshop

* Deep Democracy toegelicht; Een toelichting op ijsbergen, vissen en haaien, onderstroom en bovenstroom, de sabotagelijn en het heuse potentieel van de groep. 
* Check –in
Tijd om 'te landen'. Wat is belangrijk? Wat neem je mee? Zo krijgen we ruimte het juiste te doen.
* Doen, ervaren & meenemen
Kennismaken met de diverse specifieke gespreksmodellen van Deep Democracy. 

Wat is Deep Democracy?

Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Geen compromis. Werkelijke consensus. Zonder te polderen. Conflicten aangaan, oplossen en er niet omheen lopen.

De kracht en macht ligt bij en in de mensen. Een groep is een levend geheel van relaties tussen mensen. De bundeling van en met elkaar zorgt voor de kracht  van en in de groep. Deep Democracy legt de focus op de kwaliteit van de relaties in een groep en niet op de personen ervan. Hoe krijg je het in gesprekken veilig zodat het verschil ook besproken kan worden? Hoe doen we dan aan besluitvorming? Mensen zeggen veel ja en doen veel nee….

 

Het grootste deel van het werken in organisaties gebeurt in groepen (teams) en bestaat uit het nemen van beslissingen. En het zorgen dat mensen naar zo’n besluit gaan handelen. Dit gebeurt echter niet altijd vanzelf. De manier waarop een besluit tot stand komt bepaalt of het gedragen wordt. Een niet gedragen besluit levert nogal eens weerstand op. Waardoor we gaan vertragen, zuchten en saboteren. Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Je luistert naar ‘het weefsel van de groep’; naar alles wat in de groep zit, naar de lalala en naar de li. Zo krijg je besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door grondiger besluiten neemt de daadkracht toe.

Deep Democracy: Jitske Kramer

Jitske Kramer, Frank Weijers en Minka Jongkind hebben ons in de Leergang de Lewis Methode van Deep Democracy geleerd. Jitske is corporate antropoloog. Jitske en Frank zijn weer opgeleid door Myrna Lewis, die Deep Democracy ontwikkelde in het bedrijfsleven van post-apartheid Zuid-Afrika. Teams en organisaties die deze methode gebruiken, winnen aan effectiviteit. Gericht op inclusieve besluitvorming, co-creatie en duurzame verandering. Op participatief en dienend leiderschap. Op moedige samenwerking, want confronterend waar nodig.

Wij gebruiken Deep Democracy in meer en mindere mate tijdens onze trainingen. In mindere mate door altijd (of alleen al) een ‘check- in’ te doen. Om echt te starten met elkaar. Zodat we samen gefocust zijn op de bedoeling van de meeting en dat iedereen land waar we zijn; met ons hele wezen, belangen, vragen en emoties. Bij de check-in delen we wat je komt brengen en halen, waar je wel en geen zin in hebt, wat je nodig hebt en met elkaar wil bereiken. Uiteraard zit hier een gedachte achter en als we een kennismaking met Deep Democracy geven, gaan we hier dieper op het waarom in. Zo bouwen we naar ‘het meer’ van Deep Democracy (we kunnen er dagen mee vullen) een gesprek op voeten, het niet gevoerde gesprek en meer. Maar dat hoeft niet! Het gaat er om wat jij en jouw team nodig hebben om te doen wat moet worden gedaan.

“Het teambesluit”

Ze zitten met z’n allen aan de vergadertafel, het hele team is speciaal voor het nemen van deze beslissing naar kantoor gekomen. De hele middag hebben ze lopen soebatten over de juiste keuzes. Uiteindelijk neemt hun manager Kees het woord: “Ik ben blij dat jullie de tijd genomen hebben om naar mij te komen luisteren en daar de juiste beslissingen op te nemen. Ik neem het nog even met jullie door… en Kees geeft een opsomming van acties die door deze en gene zullen worden opgepakt. Tussendoor hoor je over en weer grapjes van de een naar de ander, ‘benieuwd of Janneke dan nog genoeg tijd heeft om koffie te halen’ en ‘Hey Henk, denk je er dan wel aan met de auto te gaan’. Uiteindelijk sluit Kees de meeting af en loopt iedereen de gang op. Daar zegt Janneke tegen haar collega; zal mij benieuwen hoe lang we dit volhouden, het is leuk bedacht, maar uitvoeren is een ander ding.’ 

 

Wat is het effect van autocratische besluiten? Dat de groep niet meer zelf nadenkt, achter het besluit aanloopt en dat kan aanleiding geven tot sabotagegedrag in de groep.

Toegevoegd document
deep-democracy-de-ijsberg.jpg
Datum en locatie

Datum/locatie

Gemeentehuis Emmen
Op dinsdag 12 november 2019
van 14:30 tot 17:00 uur
7811 AZ Emmen
Vreding 5
kamer Bruggebouw