Projectleider implementatie softwaresysteem N-Vechtstromen
Gemeente Emmen

WO, HBO   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   8 - 16 uur
Solliciteer (t/m 20-3-2019)

Projectleider implementatie softwaresysteem Regionale Hoofdpost Samenwerking Noordelijke Vechtstromen (tijdelijk voor 1,5 jaar / 8 tot 16 uur per week)

Samenwerking Noordelijke Vechtstromen

Sinds 2010 werkt de netwerkorganisatie “Samenwerking Noordelijke Vechtstromen” aan regionale opgaven rond water, riolering en ruimtelijke adaptatie. Ontwikkelingen als klimaatverandering en grondstoffen schaarste maken dat partijen in het waterbeheer elkaar steeds harder nodig hebben. De samenwerkingspartners zijn gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg, Ommen, waterschap Vechtstromen en Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). In een regionaal Bestuursakkoord hebben de partijen de doelen, afspraken en projecten vastgelegd. Doelen zijn vooral: leren van elkaar, kennis delen, efficiency in uitvoering, duurzaamheid, personele kwetsbaarheid verminderen, kosten beheersbaar houden en de kwaliteit verbeteren. Onderdeel van het Bestuursakkoord is het Uitvoeringsprogramma 2017-2020 met 17 projecten.

 

Eén van de projecten is het realiseren van een gezamenlijke hoofdpost (telemetrie softwaresysteem), zodat we meer zicht, en daarmee sturing krijgen op het functioneren van de riolering en de zuivering.

Een hoofdpost?

Een hoofdpost is een telemetrie softwaresysteem die in verbinding staat met alle rioolgemalen. Met deze hoofdpost worden alle zogenaamde onderstations in de rioolgemalen en andere water gerelateerde objecten gemonitord. Door gegevens te communiceren krijgen we veel informatie over gemalen, draaiuren, overstorten, storingen en energieverbruik. Met die informatie kunnen we slimmere keuzes maken. Doordat de samenwerkende partijen dit vanuit een gezamenlijke hoofdpost gaan doen, krijgen we regionaal zicht en sturing op het functioneren van de riolering en de zuivering. Dit leidt tot effectievere en beter onderbouwde investeringen en maatregelen.

 

Om deze implementatie in goede banen te leiden zoeken we een projectleider.

 

Durf jij de uitdaging aan om als allround projectleider, met affiniteit voor ICT, mensen ‘mee te krijgen’ en daarmee resultaten te halen, zonder dat je daarbij het draagvlak uit het oog verliest? Wil je met die kwaliteiten bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit? En ons zo helpen de miljoeneninvesteringen in het waterstelsel nog effectiever te doen? Ben jij de komende 1 tot 1,5 jaar voor minimaal 8 tot maximaal 16 uur per week beschikbaar?

 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

De implementatie van deze hoofdpost start na gunning, naar verwachting medio april 2019. De partijen van de samenwerking sluiten gefaseerd aan op de hoofdpost. De leverancier van de hoofdpost zal deze werkzaamheden zelf managen en uitvoeren, conform overeengekomen fasering en een programma van eisen. De projectleider behartigt de belangen van alle partijen van de samenwerking om de hoofdpost conform de gemaakte afspraken te realiseren. Je ziet toe op een juiste uitvoering en intervenieert waar nodig. En je bent aanspreekpunt voor de leverancier en voor de partijen van de samenwerking die participeren in het projectteam voor de implementatie.

Wat vragen wij?

 • HBO/ Academisch niveau.
 • Ruime ervaring met project-, procesmatig- en/of programmatisch werken.
 • Een proactieve stijl van projectsturing, energiek, stimulerend en communicatief sterk. In staat samenwerking tussen organisaties te bevorderen.
 • Houdt betrokkenen rond de implementatie vanuit een helicopterview bij de les en heeft oog voor de verandering en wat dit betekent voor het dagelijks werk van medewerkers.
 • Signaleert waar de begeleiding van deze verandering aandacht nodig heeft en draagt er mede aan bij om deze verandering te begeleiden.
 • Bewaakt tijd, geld, menskracht, planning, informatie, kwaliteit en voortgang.
 • Vormt een tandem met de projectbegeleider van de aangrenzende projecten.
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van het gewenste eindproduct en bewaakt hiertoe de voortgang van de werkzaamheden van de leverancier en de betrokken partijen van de samenwerking.
 • Coördineert de functioneelbeheer groep bij hun rol in de implementatie.
 • Verantwoordelijk voor de administratieve en financiële afwikkeling van de overeenkomst met de leverancier. Voert zijn opdracht uit in samenspraak met de coördinatiegroep. De voorzitter van de coördinatiegroep treedt hierbij op als aanspreekpunt.
 • Inhoudelijk affiniteit met gemalen en/of ICT is een pré.

Breng jij deze competenties mee?

Om de taak op een goede wijze te kunnen vervullen is ruime ervaring met projectmatig werken vanuit een procesgerichte aanpak gewenst. Daarnaast heb je ervaring met de aansturing van externe adviseurs. Hiervoor zijn de volgende competenties en posities van belang:

Proces-vaardigheden/positie

 • Je bent onafhankelijk. Geniet vertrouwen van alle partijen. Weet door alle partijen gedragen project resultaat te realiseren. Je neemt initiatief en kunt interveniëren zonder daarmee betrokkenheid te verliezen. Weet inhoudelijk en emotionele argumenten te herkennen, bespreekbaar te maken en een heldere plek te geven in het projectresultaat. Je kunt goed opereren in een omgeving waarin hij niet over machtsmiddelen beschikt.

Resultaatgericht handelen

 • Je stelt meetbare doelen en prioriteiten op, je bent vasthoudend in het bereiken van resultaten en weet doelen te realiseren ondanks tegenslag of kritiek.

Samenwerken

 • Je zorgt ervoor dat het te behalen resultaat wordt ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Initiatief nemen

 • Je levert ongevraagd bijdragen, initieert actief in groepen en/of samenwerkingsverband, zet zich actief in voor de samenwerking en gebruikt kansen op effectieve wijze.

Omgevingssensitieviteit

 • Je past het gedrag situationeel aan in de omgang met andere normen, waarden en gedragscodes en weet verhoudingen tussen de diverse partijen op de juiste wijze in te schatten. Je signaleert trends, anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen en ontplooit initiatieven.

Klantgericht handelen

 • Je leeft je actief in de algehele samenwerking in, herkent (on)uitgesproken wensen/klachten en ontwikkelt oplossingen.

Wat bieden wij?

De aan deze opdracht verbonden vergoeding bedraagt maximaal schaal 11.

Solliciteren

Denk jij een goede bijdrage te kunnen leveren dan kun je tot en met 20 maart je belangstelling kenbaar te maken door je brief met CV te uploaden via de website www.vooruitindrenthe.nl

Informatie

Voor verdere informatie kun je je wenden tot Gerard Hoogerkamp 0591-689059, g.hoogerkamp@emmen.nl of Tonko Aeilkema 06 – 52 33 5917 t.aeilkema@emmen.nl

Selectieprocedure

Deze positie staat in eerste instantie open voor kandidaten in vaste en tijdelijke dienst van de gemeente Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden, Ommen, Hardenberg, WMD en waterschap Vechtstromen. Zijn er geen geschikte kandidaten in deze (eerste) categorie, dan komen kandidaten uit de tweede categorie in beeld: uitzendkrachten, gedetacheerden en WIW-ers. De gesprekken vinden plaats met het programmateam.

Competenties

Klantgerichtheid
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Initiatief
Resultaatgerichtheid

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op VooruitinDrenthe.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website