Praktijkondersteuner Jeugd
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

WO, HBO   |   Maximaal €4225   |   Schaal 10   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   24 - 30 uur
Solliciteer (t/m 28-3-2019)

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen adviseert en ondersteunt de twee gemeentebesturen bij de uitoefening van alle gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen zijn circa 760 medewerkers in dienst. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

 

Binnen de eenheid Dienstverlening en Activering, afdeling Jeugd en Bijzondere Zorg is er een vacature voor:

 

Praktijkondersteuner Jeugd

(adviseur IV)

(voor gemiddeld 24-30 uur per week)

 

Aanleiding
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp.
De huisartspraktijk speelt een voorname rol in het signaleren en behandelen van kinderen/jeugdigen met problemen. Een groot deel van de verwijzingen binnen de jeugdhulpverlening loopt via de huisarts. Daarom willen Hoogeveen en De Wolden de samenwerking met de huisartsen verstevigen door de inzet van een praktijkondersteuner jeugd om kinderen en ouders gezamenlijk nog beter te helpen. Naast deze vacature wordt binnenkort nog een vacature voor praktijkondersteuner verwacht voor andere praktijken.

 

Wat willen we bereiken met de inzet van een POH Jeugd
We willen met de POH Jeugd bereiken dat jeugdigen snel en op een zorgvuldige wijze de juiste ondersteuning krijgen. De POH Jeugd is gespecialiseerd in jeugdhulpverlening. Het is een deskundige met een brede kennis van de sociale kaart, de mogelijkheden in het voorliggend veld en het brede terrein van de jeugdhulpverlening. Bovendien heeft de POH-er Jeugd zowel de tijd als de specifieke kennis en vaardigheden om zelf een aantal consulten te houden met de cliënt.

 

Hoe willen we dat bereiken
De POH Jeugd komt in dienst bij de gemeente, maar heeft zijn/haar werkplek op de verschillende locaties van de huisartsenpraktijken. Daardoor kan de huisarts meer cliënten bínnen de eigen praktijk doorverwijzen en behandelen. Ervaringen in andere steden laten zien dat hiermee 50-75% van de casussen terplekke kan worden afgehandeld en verdere verwijzing vaak onnodig blijkt.

 

Wat verwachten we van de POH Jeugd
Als POH Jeugd bied je snel, zonder wachtlijst en in een vertrouwde omgeving, ondersteuning en hulp aan jeugdigen en/of hun ouders die hiervoor bij de huisarts komen. Je brengt in enkele gesprekken de problemen van de jeugdige en het gezin in kaart en komt tot een advies. Dit doe je tijdens een spreekuur binnen de verschillende huisartspraktijken. Je bent in staat zelfstandig een analyse te maken, een samenhangend beeld op te stellen, jeugdigen en/of ouders te begeleiden op hun weg naar herstel of te zorgen voor een juiste doorverwijzing. Je bent ook in staat om eventueel (een deel van) de benodigde begeleiding zelf uit te voeren. Voor de huisartsen ben je een sparringpartner rondom jeugdzorg-vraagstukken en een linking pin naar (voorliggende) voorzieningen.

 

Profiel POH Jeugd

  • Je beschikt over een gerichte HBO+ opleiding;
  • Je hebt een SKJ-registratie (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd);
  • Je beschikt over aantoonbare werkervaring in de jeugd-GGZ, psychosociale jeugdhulpverlening en op het gebied van opvoeden en opgroeien;
  • Je hebt kennis van de huisartsenzorg en psychosociale hulpverlening;
  • Je kunt werken volgens het principe 1Gezin, 1Plan, 1Aanspreekpunt en kan schakelen met alle disciplines op gezinsniveau;
  • Je kunt goed zelfstandig en proactief werken;
  • Je bent gemotiveerd om continu te werken aan kwaliteitsverbetering;
  • Je bent flexibel, kunt werken in een diverse omgeving en je hebt een collegiale instelling.

 

Salaris en periode

Wij bieden een prettige werksfeer in een team van enthousiaste professionals, waarbij kwaliteit voorop staat. Er is ruimte voor intervisie en persoonlijke ontwikkeling. De functie is vooralsnog ingedeeld in maximaal schaal 10 (max. bruto €4.225,- per maand bij een fulltime dienstverband, salarispeil 1 januari 2018). Daarnaast bieden wij jou een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. De aanstelling is vooreerst voor de duur van 1 jaar.

 

Overige informatie

Werkdagen en werktijden zijn in overleg en afhankelijk van de mogelijkheden binnen de praktijk. Dinsdagmorgen is in elk geval een gemeenschappelijke werkdag. We vragen je om aan te geven hoeveel uur je zou willen werken en op welke dagen je zou kunnen werken.

 

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Ria Hogervorst of Rianne Schra. Informatie over de procedure kun je krijgen van Susanne Berg of Jessica Koster. Allen zijn te bereiken via telefoonnummer 140528.

 

Interesse?

Ben je geïnteresseerd? Je kunt tot 29 maart 2019 je belangstelling kenbaar maken via www.vooruitindrenthe.nl, klik op Vacatures en dan uiteraard deze vacature. Via deze site kun je direct (digitaal) solliciteren. Dit is de enige manier waarop je je belangstelling kenbaar kunt maken.

Competenties

Flexibiliteit
Zelfstandigheid
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie

Contactpersoon sollicitatie

Susanne Berg
HR-medewerker
0528-291773
vacatures@dewoldenhoogeveen.nl

Contactpersoon vacature

Ria Hogervorst
140528
r.hogervorst@dewoldenhoogeveen.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op VooruitinDrenthe.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website