Bestuursleden stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning i.o.
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

WO, HBO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   6 uur
Solliciteer (t/m 26-5-2019)

De gemeente De Wolden ondersteunt in de oprichting van de stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning De Wolden, om de cliëntondersteuning in de gemeente optimaal te faciliteren in kwaliteit en onafhankelijkheid. Hiervoor wordt een bestuur gezocht die in totaal uit vijf personen bestaat. Eén bestuurslid wordt aangewezen door het college van B&W van De Wolden en één door de adviesraad Sociaal Domein. We zijn nog opzoek naar:

 

Bestuursleden stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning in oprichting

(3 personen)

 

De stichting i.o. gaat onafhankelijk cliëntondersteuning uitvoeren met behulp van ongeveer vijf cliëntondersteuners met verschillende kennisgebieden. Het bestuur heeft de volgende taken:

 • Teamvorming van en samenwerking door de cliëntondersteuners;
 • Deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners;
 • Het (laten) opstellen van een (digitale) sociale kaart voor de gehele gemeente;
 • De verbinding leggen met informele cliëntondersteuning;
 • Periodiek rapporteren over de uitvoering van de cliëntondersteuning en signaleren van ontwikkelingen in die uitvoering.

 

We zoeken dan ook leden die affiniteit en ervaring hebben met bovengenoemde taken, met de beleidsterreinen in het Sociaal Domein en de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente. Verder vinden we het belangrijk dat je:

 • Bereid bent scholing te volgen op desbetreffende beleidsterreinen;
 • Gemotiveerd bent om te adviseren vanuit het perspectief van de inwoner;
 • Betrokken bent bij de lokale situatie en bij voorkeur woont in de gemeente De Wolden;
 • Ervaring hebt met belangenbehartiging (welke wegen je moet bewandelen om  kwesties en vraagstukken van inwoners onder de aandacht te brengen);
 • In staat bent tot lange-termijn-denken en voldoende doorzettingsvermogen bezit;
 • Niet werkzaam bent bij een lokale zorgaanbieder, (sociale) dienstverlener of SWO De Wolden Hoogeveen;
 • Geen lid bent van de gemeenteraad of van het college van B&W van gemeente De Wolden;
 • Bereid bent ongeveer 6 uur per maand te besteden aan het vergaderen en het onderhouden van contacten met gemeente en achterban.

Bij voorkeur beschikbaar bent voor een bestuurstermijn van vier jaar, met de minimale inzetbaarheid van 1 jaar. Het te vormen stichtingsbestuur zal de bestuursfuncties voorzitter, secretaris en penningmeester nog moeten verdelen.

 

Vergoeding

Bestuurders van de stichting onafhankelijke cliëntondersteuning verrichten hun bestuursfunctie op zonder aanspraak op loon. Er is wel sprake van een vrijwilligersvergoeding.

 

Interesse?

Wil je meer weten over Stichting Onafhankelijke cliëntondersteuning i.o.? Of deelnemen aan het bestuur? Neem voor meer informatie contact op met Lisette Tijmens via 140528.

 

Je kunt tot 27 mei 2019 je belangstelling kenbaar maken via www.vooruitindrenthe.nl, klik op Vacatures en dan uiteraard deze vacature. Via deze site kun je direct (digitaal) solliciteren. Dit is de enige manier waarop je je belangstelling kenbaar kunt maken.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 4 en 5 juni 2019.

Competenties

Mondelinge communicatie

Contactpersoon sollicitatie

Susanne Wobbes-Berg
HR-medewerker
0528-291773
vacatures@dewoldenhoogeveen.nl

Contactpersoon vacature

Lisette Tijmens
l.tijmens@dewoldenhoogeveen.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op VooruitinDrenthe.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website