Enthousiast lid van de rekenkamercommissie m/v
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

WO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   0 - 10 uur
Solliciteer (t/m 27-10-2019)

De gemeenteraad van De Wolden is op zoek naar een
 
Enthousiast lid van de rekenkamercommissie  m/v

 

De rekenkamercommissie gemeente De Wolden

De rekenkamercommissie De Wolden heeft als taak de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende en kaderstellende rol. Om dit te bereiken onderzoekt de commissie of het gemeentelijk beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is uitgevoerd. De rekenkamercommissie bepaalt zelfstandig de onderzoeksagenda. De commissie begeleidt onderzoeken of voert ze zelf uit. De commissie bestaat uit een externe voorzitter en 2 externe leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 

Wat zijn uw taken?

U begeleidt onderzoeken of voert ze zelf uit. Over de onderzoeksresultaten brengt de commissie openbare rapportages uit. Het gaat om onderzoek waarbij de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid centraal staan.

 

Profielschets

In de profielschets leest u meer informatie over wie wij zoeken en wat wij bieden.

 

Geïnteresseerd?

Nadere informatie kunt u krijgen bij:

de voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer Rene de Vent, telefoon 06-30224964;

drs. Josee Gehrke, griffier; telefoon 06-25067812.

 

U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 28 oktober 2019 richten aan:

 

De raad van de gemeente De Wolden.

T.a.v. de griffier, mevrouw drs. I.J. Gehrke

Postbus 20

7920 AA ZUIDWOLDE

 

of per e-mail zenden aan: griffier@dewolden.nl

 

Profiel lid rekenkamercommissie gemeente De Wolden

 

Opleiding en kennis

 • HBO / academisch werk- en / of denkniveau;
 • Deskundigheid met betrekking tot het openbaar bestuur;
 • Bestuurlijk-strategisch inzicht;
 • Overzicht van en inzicht in de belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid.

Ervaring

 • Ervaring met begeleiden, opzetten en het uitvoeren van beleidsonderzoek, bij voorkeur rekenkameronderzoek;
 • Ervaring met het analyseren van processen en gegevens en hierover een oordeel kunnen vormen;
 • Maatschappelijke betrokkenheid.

Vaardigheden

 • Nauwkeurig;
 • Analytisch;
 • Objectieve en onafhankelijke opstelling in het politiek-bestuurlijke krachtenveld;
 • Slagvaardig.

 

Onverenigbaarheden

Naast de in de wet genoemde onverenigbaarheden heeft u geen andere functies die een onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staan. Dat wil zeggen, u hebt geen directe relatie met de gemeente als werkgever, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Personen die de afgelopen vier jaar verantwoordelijk zijn geweest voor het gevoerde beleid of de uitvoering hiervan, kunnen ook niet als kandidaat worden aangemerkt.

 

Politieke voorkeur

 • Speelt geen rol.

 

Tijd

 • Bereidheid om zich flexibel 2 dagdelen per maand in te zetten voor het werk van de rekenkamercommissie. Gemiddeld wordt er één dagdeel per maand vergaderd.
 • De bereidheid zelf onderzoek uit te voeren.

 

 

Vergoeding

• De vergoeding voor de voorbereiding en het bijwonen van een vergadering bedraagt € 164,92;

• De vergoeding voor het zelf uitvoeren van onderzoek bedraagt

€ 82,46 per uur;

• Reiskosten worden vergoed;

• De benoeming geschiedt voor een periode van vijf jaar.

 

 

Competenties

Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie

Contactpersoon sollicitatie

Susanne Wobbes-Berg
HR-medewerker
0528-291773
vacatures@dewoldenhoogeveen.nl

Contactpersoon vacature

Josee Gehrke
raadsgriffier
j.gehrke@dewoldenhoogeveen.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op VooruitinDrenthe.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website