Directeur PrO Assen
Gemeente Assen

WO   |   Schaal 13   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 20-1-2020)

De organisatie

PrO Assen is een school voor praktijkonderwijs met +/- 250 leerlingen. Naast theorie richt de school zich op leren door doen. Zelfstandig en duurzaam wonen en werken, zijn samen met burgerschap en een zinvolle manier van vrijetijdsbesteding, de pijlers van ons onderwijsprogramma. Een deel van de leerlingen stroomt rechtstreeks uit naar werk, steeds meer leerlingen stromen uit naar vervolgonderwijs binnen het MBO.

 

PrO Assen is onderdeel van de gemeente Assen, het college van burgemeester stuurt als Bevoegd Gezag op hoofdlijnen.  De dagelijkse leiding ligt bij een directeur en een adjunct-directeur. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs. Dit heeft geresulteerd in tevreden leerlingen, een goed oordeel van de inspectie en een financieel gezonde uitgangspositie."

 

Als gevolg van de pensionering van de huidige directeur zijn we op zoek naar iemand die hem kan vervangen.

Functieomschrijving

Als directeur van PrO Assen geeft u vanuit een frisse en eigentijdse visie leiding aan de schoolorganisatie. De directeur is verbindend, zowel naar de interne organisatie als naar externe stakeholders (waaronder sectorraad praktijkonderwijs, samenwerkingsverband, onderwijspartners in de regio en collegascholen). U bent in staat om onze organisatie met een nieuwe wind en een duidelijke visie te leiden. U heeft, vanuit een frisse kijk, oog voor innovaties in het onderwijs en de marktwaarde van het praktijkonderwijs.

Belangrijke taken als directeur:

 • Zorgdragen voor een gedragen missie, visie (ambitieniveau) en strategie van PrO Assen, rekening houdend met de maatschappelijke taken van de organisatie
 • Zorg dragen voor de realisatie van de doelstellingen, de prestaties en de kwaliteit van het onderwijs, de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuïteit
 • Vertegenwoordigen van de organisatie naar externe stakeholders.
 • Oog hebben voor de belangen van leerlingen, ouders en belangrijke stakeholders bij de invulling van de functie
 • Zorg dragen voor het tot stand komen van de jaarlijkse financiële en kwalitatieve verantwoording zoals de jaarrekening
 • Realiseren van een gedifferentieerd scholingsaanbod
 • Gezamenlijk met de adjunct-directeur zorgdragen voor bezetting en beschikbaarheid van de directie op school voor alle vijf werkdagen

Competenties

De directeur van PrO Assen:

 • Heeft goede sociale en interpersoonlijke kwaliteiten
 • Vindt het leuk om zichtbaar te zijn binnen de organisatie
 • Heeft een open houding en een open blik
 • Is een verbinder, zowel intern als extern (bedrijfsleven, politiek, etc.)
 • Heeft een duidelijke visie op praktijkgericht onderwijs
 • Is  besluitvaardig en transparant in zijn/haar besluitvorming
 • Komt op voor de doelgroep en voor het  type onderwijs
 • Heeft politieke en bestuurlijke affiniteit

Kennis en ervaring

De nieuwe directeur brengt de volgende kennis en ervaring mee:

 • Ervaring of aanwijsbare affiniteit met de doelgroep
 • Ervaring in het onderwijs
 • Kennis van en ervaring met het financiële reilen en zeilen van een onderwijsorganisatie
 • Beschikking over een ruim netwerk

Wat bieden wij

Een organisatie die financieel gezond is.

Een team dat betrokken, enthousiast en gedreven is.
Mooie uitdagingen om samen met het team verder te groeien.
Een school waar de onderwijskwaliteit op orde is en die nog steeds graag wil doorgroeien.
Een directiefunctie van 0,8 fte. Uitbreiding van contractomvang naar 1,0 fte is bespreekbaar door aanvulling met andere taken of inzet van bijvoorbeeld BAPO.
Inschaling in schaal 13 cao VO.

Sollicitatieprocedure

Heeft u interesse in deze functie dan ontvangen we graag uw motivatiebrief en CV via de onderstaande sollicitatiebutton.

 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. De gesprekken vinden plaats op 28 januari. Een tweede gesprek staat gepland op donderdagmiddag 6 februari.

Competenties

Visie
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Schriftelijke communicatie
Besluitvaardigheid

Contactpersoon sollicitatie

Esther van Dongen
HR Adviseur
06 5521 5880
e.dongen@assen.nl

Contactpersoon vacature

Robert Kuiper
Adjunct Directeur PrO Assen
06-47137004
r.kuiper@proassen.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op VooruitinDrenthe.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website