S20.023 Afstudeer onderzoek subsidieregelingen leefbaarheid
Gemeente Emmen

HBO   |   Stage   |   Tijdelijk   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 30-6-2020)

De gemeente Emmen zoekt een student HBO Bestuurskunde of Ruimtelijke Ontwikkeling voor een afstudeeropdracht bij het team Beleid Leefomgeving.

 

Inhoudelijk over het team:

Het team Beleid Leefomgeving (20 fte) houdt zich bezig met een groot aantal beleidsvelden, waarbij het zwaartepunt ligt op het ruimtelijke vlak. Het team omvat de disciplines Ruimtelijke Ordening, Milieu, Landschap, Cultuurhistorie, Verkeer en Vervoer, Wonen, Archeologie, Bodem, Statistiek en regie RUD (Regionale Uitvoerings Dienst).

 

Het team heeft als kerntaken het ontwikkelen van strategisch beleid waarmee een richting wordt aangegeven voor de toekomstige ontwikkelingen die spelen binnen de gemeentegrenzen en de regio. Om dit goed te kunnen doen zoekt het team actief de samenwerking op, zowel binnen de organisatie als daarbuiten met inwoners en andere partijen, en signaleert het team maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen, zowel op lokaal en regionaal als op landelijk niveau of groter. Doordat al deze belangen en ontwikkelingen tegen elkaar moeten worden afgewogen, is het opstellen van beleid een lastige puzzel. Maar dat is juist wat het werken in dit team een leuke uitdaging maakt.

 

Het team denkt met het bestuur en het concernmanagement mee over haar doelen en de weg om deze te bereiken. Kerneigenschappen van het team zijn een sterk ontwikkelde omgevingsbewustzijn, sterke en professionele advisering, zoeken naar verbinding en samenwerking, het hebben van een helikopterview.

 

Wat houdt de stage in:

Binnen het team worden een aantal (subsidie)regelingen beheerd. Deze hebben allemaal tot doel om de leefbaarheid te versterken.

Dit kan zijn door fysieke ingrepen (van de herontwikkeling van een dorpscentrum, het aanjagen van nieuwbouw tot het opknappen van een buurthuis) maar ook door  het organiseren van activiteiten of evenementen.

Dit gebeurt met geld dat afkomstig is van de gemeente, van de provincie en de Europese Unie.

 

Het betreft de volgende (subsidie)regelingen

 • Stimuleringsregeling dorpen en wijken
 • DOLG  (Duurzame Ontwikkeling Landelijk Gebied)
 • LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale)
 • Vitaal Platteland Geconcentreerde Aanpak Zuidoost Drenthe

 

Nu enkele van deze regelingen af gaan lopen in 2019/2020, of er juist een nieuwe periode/overweging  aan komt, is het belangrijk dat we deze regelingen evalueren. Dit willen we doen op het vlak van:

 • Doelmatigheid
  • Worden de (subsidie)regelingen toegepast waarvoor ze bedoeld is?
  • Zijn de toekenningen uit deze regelingen besteed waarvoor ze bedoeld zijn?
 • Effectiviteit
  • Hoe hebben de toekenningen het beoogd doel helpen realiseren? (vliegwiel)
  • Hebben de gerealiseerde doelen ook het gewenste maatschappelijke effect?
 • Proportionaliteit
  • Hoe verhouden de toekenningen zich tot de totale kosten van de projecten?

 

De afstudeerstage bestaat eruit om dit in beeld te brengen en aanbevelingen te doen ter verbetering van de doelmatigheid en effectiviteit van dit soort (subsidie)regelingen. Dit bijvoorbeeld aan de hand van best practices elders.

 

De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zullen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van eventuele voortzetting van de betreffende regelingen (of het veranderen of stopzetten ervan). Dit om schaars overheidsgeld zo effectief en doelmatig mogelijk in te zetten. Dit onderzoek zal dus echt impact hebben!

 

Wat vragen wij:

Opleiding: HBO Bestuurskunde of Ruimtelijke Ontwikkeling

Kennis op het gebied van: onderzoek, veldwerk, schriftelijk  communiceren (opstellen onderzoeksrapport), presenteren (van de onderzoeksresultaten).

Vaardigheden: Flexibel, zelfstandig, gericht op samenwerken, leergierig en enthousiast.

 

Wat bieden wij:

De aan de stage verbonden stagevergoeding bedraagt maximaal €300,00 netto per maand bij een 36 urige werkweek voor een periode van drie tot zes maanden.

Aanvang van de stage en het aantal uren is in overleg.

 

Informatie

Wil jij nadere inhoudelijke informatie over deze stage, dan kun je contact opnemen met:

Jasper Prick, beleidsmedewerker team BLE, telefoonnummer: 06 - 21 25 07 88

 

Voor alle overige vragen over stages kun je contact opnemen met Bianca van Brussel via  mobiliteitenontwikkeling@emmen.nl

.

                             

 

 

 

Competenties

Flexibiliteit
Zelfstandigheid
Mondelinge communicatie
Samenwerken
Schriftelijke communicatie

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op VooruitinDrenthe.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website