Toezichthouder rechtmatigheid WMO en Jeugdwet
Gemeente Assen

HBO   |   Maximaal €4450   |   Schaal 10   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   36 uur
Solliciteer (t/m 14-8-2020)

Wij zoeken een Toezichthouder rechtmatigheid om toe te zien op een rechtmatige toekenning en rechtmatig gebruik van voorzieningen binnen de Wmo en Jeugdwet.

Team

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente wettelijk verplicht om toezicht te houden op de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg op grond van de Wmo en de rechtmatigheid van jeugdhulp die is toegekend op grond van de Jeugdwet. De vijf gemeenten NMD hebben in 2017 een aantal kwaliteitsmedewerkers benoemd die namens de vijf gemeenten uitvoering geven aan het kwaliteitstoezicht. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg, voeren de NMD gemeenten zowel proactief als reactief toezicht uit. Dit betekent dat kwaliteitsmedewerkers zowel willekeurig als signaalgestuurd zorgaanbieders en inwoners selecteren om in gesprek te gaan over de kwaliteit van de ontvangen en geleverde zorg. Aan dit team wordt een toezichthouder rechtmatigheid toegevoegd om oneigenlijk gebruik en misbruik van voorzieningen te voorkomen en te signaleren.

Jouw competenties

 • Analytisch vermogen: signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens
 • Communicatieve vaardigheden: kan zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken en weet verschillende beïnvloedingsstijlen te hanteren
 • Onafhankelijkheid: laat zich niet gemakkelijk beïnvloeden in de oordeelsvorming
 • Netwerken: legt makkelijk contacten met partners die voor nu of in de toekomst relevant kunnen zijn
 • Omgevingsbewustzijn: Het vermogen om te gaan met politieke gevoeligheid, tegengestelde belangen, kwetsbaarheid van de doelgroep en de publieke opinie
 • Creativiteit: Is vindingrijk in het geven van oplossingsalternatieven voor een breed scala van actuele probleemsituaties, heeft visie

Jij

De Toezichthouder rechtmatigheid houdt zich primair bezig met het:

 • Voorkomen en signaleren van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet
 • Adviseren en ondersteunen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zoals het: Creëren van in- en extern draagvlak en voorlichting geven over handhaving en naleving, adviseren over fraudebestrijding en fraudealert maken van medewerkers,controleren van gegevens, signaleren van knelpunten en adviseren over de beleidsmatige en uitvoeringsaspecten,leveren van een bijdrage aan het handhavingsbeleid en de inbedding hiervan in de organisatie
 • Beoordelen van fraudesignalen
 • Bepalen welke handhavingsinstrumenten moeten worden ingezet
 • Zelfstandig uitvoeren van (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken met toepassing van toezichthoudende bevoegdheden conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Adviseren over de wenselijkheid van strafrechtelijke voortzetting van een bestuursrechtelijk onderzoek
 • Adviseren van collega’s over het te nemen besluit in verband met het vervolgtraject
 • Participeren in regionale overleggen met ketenpartners
 • Rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders over de inzet van de toezicht- en handhavingsinstrumenten

Wij vragen

 • Een relevante Hbo-opleiding
 • Bevoegdheid BOA domein V (sociaal rechercheur)                               
 • Ervaring met het signaleren van frauduleuze handelingen
 • Ervaring met projectmatig werken
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Het vermogen gegevens van een bedrijfsadministratie te analyseren
 • Een doortastende werkwijze
 • Kennis van: De keten in het zorgdomein, De Wmo 2015, Jeugdwet, Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht,De landelijke standaard gegevensuitwisseling en privacywetgeving, De actuele beschikbare tools die landelijk worden ontwikkeld, De regionale sociale kaart en Financieringsstromen binnen de zorg en zorginstellingen       

Wij bieden

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4450,- bruto per maand (functieschaal 10) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur)
 • Een tijdelijke opdracht van een jaar met een werkweek van 36 uur. De functie wordt mogelijk structureel afhankelijk van het welslagen van de pilot.

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse voor deze functie dan ontvangen we graag jouw motivatiebrief en CV via de onderstaande sollicitatiebutton.

 

Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers van de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld, Midden-Drenthe en Tynaarlo voorrang.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Competenties

Analytisch vermogen
Creativiteit
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Schriftelijke communicatie

Contactpersoon sollicitatie

Henriëtte Rus
HR adviseur
h.rus@assen.nl

Contactpersoon vacature

Dialla Akop
Teammanager
0683259893
d.akop@assen.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op VooruitinDrenthe.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website