Casemanager Toegang
Gemeente Noordenveld

WO, HBO   |   Schaal 9 t/m 10   |   Regulier   |   Flexibel   |   30 uur
Solliciteer (t/m 13-8-2020)

VACATURE

Wil jij meewerken aan casemanagement jeugd en aan de pilot praktijkondersteuner huisartsen (POH) jeugd? Wil je mee bouwen aan een nauwe samenwerking tussen huisartsen en het jeugddomein? Kun jij jeugdigen en/of hun ouders of verzorgers ondersteunen bij opvoed, opgroei, psychische en/of psychosociale problematiek? Wil je vanuit de gemeente aanspreekpunt zijn voor de pilot POH jeugd? Dan hebben wij uitdagende functie voor je.

 

De gemeente is m.i.v. 1 september 2020 op zoek naar een

 

 Casemanager Toegang

met aandachtsgebied Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) jeugd,

Voor 30 uur per week, tijdelijk voor één jaar met kans op vast

 

 

Wie zijn wij

Noordenveld is een ambitieuze gemeente die volop in ontwikkeling is. Wij zijn een slagvaardige en flexibele organisatie die de inwoner centraal stelt. Onze inwoners vinden onze gemeente leefbaar, groen, ondernemend, duurzaam en transparant.

 

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf hoofdafdelingen. Het team Toegang is onderdeel van de afdeling Publiekszaken. Je maakt deel uit van het integraal team van casemanagers Toegang en werkt mee aan de uitvoering van álle wetten binnen het sociaal domein. Vanuit jouw aandachtsgebied POH jeugd ben jij vanuit de gemeente de verbindende schakel tussen en aanspreekpunt voor de huisartsen.

 

Uitdaging

Op basis van de pilot POH jeugd werk je mee aan de samenwerking tussen huisartsenpraktijken en de gemeente om zo dichtbij en zo snel mogelijk jeugdigen en/of hun ouders of verzorgers te ondersteunen bij opvoed, opgroei, psychische en/of psychosociale problematiek. Vanuit casemanagement Toegang werk je via de principes van de omgekeerde toets.

De rol van POH jeugd is onderdeel van de functie casemanager Toegang. Momenteel ligt het accent van de functie op de pilot POH Jeugd. Het is mogelijk dat de pilot geen doorgang vindt en dan zal het accent binnen de functie meer verschuiven richting het casemanagement jeugd. Daar ligt de nadruk op het voeren van regie over meervoudige complexe vragen vanuit een brede invalshoek, dus wet overstijgend en vakgebied overstijgend, en het sturen op de juiste inzet van hulp.

 

Wat je gaat doen

 • Je werkt vanuit probleem- en vraagverheldering;
 • Je werkt laagdrempelig, bent direct toegankelijk voor advisering en ondersteuning bij opvoedingsvragen en –problemen (voor zowel huisarts als ouder-kind);
 • Je verricht een integrale intake, verheldert vragen en behoeften en biedt informatie en advies;
 • Je kunt risicofactoren signaleren op het gebied van veiligheid en ontwikkelingsbedreiging en kunt snel tot een eerste analyse komen en hier vervolgacties aan verbinden;
 • Je kunt kortdurende probleemgerichte begeleiding/behandeling verrichten en schakelt de gemeente in op het moment dat dat nodig is;
 • Je verricht taken op het gebied van de POH jeugd, binnen meerdere huisartsenpraktijken;
 • Je werkt generalistisch en vanuit de gemeentelijke visie op de transformatie en treedt vanuit jouw vakgebied als aanspreekpunt op voor andere professionals en/of collega’s
 • Je versterkt en onderhoudt de samenwerking met de gemeente;

 

Wat we van je vragen

Binnen de gemeente Noordenveld zijn drie kerncompetenties vastgesteld, die wij belangrijk vinden voor al onze medewerkers: vraaggericht, betrouwbaar en wendbaar.

Dit betekent voor de functie van casemanager Toegang/POH jeugd dat wij verwachten dat je de wensen en behoeften van de klant onderzoekt en daarbij passende oplossingen biedt. Dat je prioriteiten stelt en werkzaamheden afstemt met samenwerkingspartners en collega’s. Verder anticipeer je op veranderende omstandigheden en ben je instaat daarbij te wisselen van methode of aanpak.

 

Naast deze kerncompetenties vinden wij het voor deze functie belangrijk dat je analytisch, resultaatgericht, ondernemend, besluitvaardig en creatief bent.

 

Verder vragen we:

 • Een afgeronde HBO/WO opleiding, zoals SPV, MWD, psychologie of (ortho)pedagogiek
 • Geregistreerd als jeugdzorgwerker of BIG geregistreerd;
 • Kennis van en ervaring met huisartsenzorg en psychosociale hulpverlening binnen de 1e lijn
 • Kennis van en ervaring met kind-/oudersysteem;
 • Ervaring met relevante screeningsmethoden;
 • Scherp inzicht in de sociale kaart binnen de gemeente Noordenveld en het preventieve opvoedondersteuningsaanbod;
 • Goed in problematiek herkennen en zicht op (specialistische) zorgaanbod (2e lijn)
 • Een gedreven professional, in staat om een stevig netwerk in het jeugddomein van Noordenveld te onderhouden;
 • Analytisch sterk, resultaatgericht, ondernemend, besluitvaardig en creatief

 

Wat bieden we

Wij bieden een salaris van minimaal € 2.729 (aanloopschaal 9) tot maximaal € 4.450 (schaal 10) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, onder meer in de vorm van een individueel keuzebudget dat je kunt inzetten ten behoeve van extra verlof of extra salaris, opleidingsmogelijkheden of fiscale uitruil van woon-werkverkeer.

 

Vanwege de tijdelijkheid van de functie is het mogelijk dat er gekozen wordt voor een constructie via een payrollorganisatie.

 

Meer informatie

Heb je interesse in deze functie en wil je inhoudelijk meer informatie? Neem dan contact op met Christien Langeler, procesmanager Toegang, afdeling Publiekszaken, via telefoonnummer 050 - 50 27 478.

 

Solliciteren

Wil je solliciteren, ga dan naar de website www.vooruitindrenthe.nl, maak eenvoudig een account aan, upload je CV en schrijf een korte motivatiebrief. Je sollicitatie dient uiterlijk 13 augustus 2020 bij ons binnen zijn. De sollicitatiegesprekken worden op woensdag 19 augustus 2020 gehouden.

 

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid krijgt de interne kandidaat voorrang.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Competenties

Analytisch vermogen
Besluitvaardigheid
Resultaatgerichtheid
Vraaggericht
Wendbaar

Contactpersoon sollicitatie

Christien Langeler
Procesmanager Toegang
050-5027478
peno@gemeentenoordenveld.nl

Contactpersoon vacature

Christien Langeler
Procesmanager Toegang
050-5027478
peno@gemeentenoordenveld.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op VooruitinDrenthe.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website