Lid rekenkamercommissie
Gemeente Midden-Drenthe

WO, HBO   |   Regulier   |   Vast   |   16 uur
Solliciteer (t/m 30-9-2020)

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van het beleid van de gemeente Midden-Drenthe. De rekenkamercommissie bepaalt zelfstandig de onderzoeksagenda en begeleidt onderzoeken (uitgevoerd door externen). De rekenkamercommissie bestaat op dit moment uit drie leden en een voorzitter. Allen leveren een bijdrage aan het schrijven van een onderzoeksopzet, het verrichten van dossierstudies, het houden van interviews, de analyse van onderzoeksuitkomsten en het schrijven van onderzoeksrapportages. Bij deze werkzaamheden wordt de commissie ondersteund door een ambtelijk secretaris die is ondergebracht bij de griffie. De rekenkamercommissie beschikt over een eigen budget en vindt haar grondslag in de Gemeentewet en de verordening op de Rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie onderhoudt actief contact met de raadsfracties. Het meest recente onderzoek van de rekenkamercommissie ging over afvalbeleid en de rol van de raad dat in maart/ april 2020 aan commissie en raad is voorgelegd. Op dit moment doet de Rekenkamercommissie onderzoek naar overlast. Naar verwachting worden de resultaten hiervan eind dit jaar bekend.

 

De raad van de gemeente Midden-Drenthe zoekt een:

 

Lid rekenkamercommissie

 

 

De rekenkamercommissie

Rol van de rekenkamer

1. Het inventariseren van onderzoeksvoorstellen en het uiteindelijk opstellen van het onderzoeksplan en het laten uitvoeren van het onderzoeksplan.

2. Een adequate interne organisatie van de rekenkamercommissie, inclusief het bepalen van de onderzoeksagenda en daadwerkelijke uitvoering daarvan.

3. Uit laten voeren van onderzoeken inclusief het contracteren en begeleiden van derden voor het doen van onderzoek.

4. Het presenteren van onderzoeken richting de raad, college, samenleving en pers. Het presenteren van de gedane onderzoeken richting de raad wordt in ieder geval gedaan door het lid dat het onderzoek begeleid heeft.

 

Bevoegdheden

1. In gezamenlijkheid is de rekenkamercommissie bevoegd tot het aantrekken van externe onderzoeksbureaus, binnen de door de raad gestelde kaders bij de begroting van het betreffende jaar.

2. De rekenkamercommissie is bevoegd tot het doen van onderzoek bij instellingen als bedoeld in artikel 184 van de Gemeentewet.

3. De rekenkamercommissie is bevoegd tot het zelfstandig communiceren van de onderzoeken en de resultaten daarvan.

4. De rekenkamercommissie is bevoegd om binnen de budgettaire kaders uitgaven te doen ten behoeve van het werk van de rekenkamercommissie.

 

 

 

Wat vragen wij?

De leden en de voorzitter werken veel onderling en met de secretaris samen. Het team moet elkaar aanvullen en versterken. De gemeente Midden-Drenthe zoekt daarom een lid met de volgende competenties:

 • Beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en/of ervaring met het lokaal bestuur.
 • Heeft kennis van en ervaring met onderzoeksmethoden en –technieken.
 • Is in woord en geschrift vaardig op verschillende niveaus en sluit daarbij aan bij de lezer of luisteraar.
 • Opereert als lid van een team, waarbij de leden een eigen inbreng leveren en gebruik maken van de kwaliteiten van anderen en zo de rekenkamercommissie als geheel versterken.
 • Opereert onafhankelijk.
 • Weet opdrachten goed te formuleren, uit te besteden, te regisseren en het resultaat te beoordelen.
 • Komt tot een oordeel door informatie en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af te wegen.

 

Algemene eisen

Naast de hierboven genoemde competentie vragen wij het volgende:

 • U bent bij voorkeur van niet meer dan één andere rekenkamercommissie lid.
 • U vervult geen functies die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie zoals in de Gemeentewet wordt aangegeven.
 • U bent niet werkzaam, en in het afgelopen jaar ook niet werkzaam geweest,  bij of voor een Gemeenschappelijke Regeling of andere instantie waarin de gemeente Midden-Drenthe een bestuurlijk of financieel belang heeft.
 • U hebt een onafhankelijke opstelling, geen actieve politieke rol of een duidelijk politiek profiel.
 • U heeft affiniteit met bestuurlijk werk.
 • U heeft affiniteit met Noord-Nederland en de cultuur en problematiek die daarbij hoort.
 • U bent flexibel inzetbaar en als de functie dit vraagt kunt u zich ook op werkdagen beschikbaar maken.
 • U bent bereid om zich gemiddeld 4 dagdelen per maand in te zetten, waarbij piekbelasting kan voorkomen.
 • U bent bereid om zich voor een periode van 4 tot 6 jaar in te zetten.
 • U heeft bij voorkeur ervaring op een van de volgende terreinen: het sociaal domein, het ruimtelijk domein of bedrijfsvoeringsvraagstukken (in het bijzonder gegevensverwerking).
 • U hebt een onderzoekende houding.

 

 

Wat bieden wij?

De leden van de rekenkamercommissie krijgen een maandelijkse vergoeding van € 214,25 (prijspeil 1 januari 2020).  Daarnaast ontvangen ze een vergoeding voor gemaakte reiskosten. De gemeenteraad wil voorkomen dat in de toekomst de gehele rekenkamercommissie in één keer terugtreedt, daarom geldt een rooster van aftreden. De gemeenteraad streeft naar een diverse samenstelling van de commissie en nodigt sollicitanten met een andere achtergrond dan het openbaar bestuur nadrukkelijk uit om te solliciteren.

 

Meer informatie en reageren?

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de rekenkamercommissie, de heer Jan R. Lunsing, via telefoonnummer (06) 23 56 01 40. Voor de procedure kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie, mevrouw Nynke de Vries-Rintjema, tel. (0593) 53 92 90. Meer informatie over de gemeente vindt u op www.middendrenthe.nl. Bent u de persoon die wij zoeken? Solliciteer dan voor 30 september 2020, via de sollicitatiebutton op deze website. U richt uw brief aan de gemeenteraad van Midden-Drenthe.

 

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 12 oktober a.s. in de avonduren.

 

Competenties

Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Mondelinge communicatie
Omgevingsbewustzijn
Samenwerken
Schriftelijke communicatie

Contactpersoon sollicitatie

Jan Lunsing
j.lunsing@middendrenthe.nl

Contactpersoon vacature

Nynke de Vries
t.g.devriesrintjema@middendrenthe.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op VooruitinDrenthe.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website