Sociaal Strateeg
Gemeente Meppel

WO, HBO   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 2-3-2021)

Voor de gemeente Meppel is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van

 

Sociaal Strateeg


Een breed inzetbare denker en doener voor het Sociaal Domein. Een creatieve, inspirerende sparringpartner en ontwikkelaar die overstijgend kan denken en op soepele wijze de organisatie mee kan nemen. Een proactieve professional met een scherp oog voor context en verhoudingen.
 

Leeswijzer vooraf

Het navolgende profiel dient gelezen te worden in samenhang met de documenten die op de website van de gemeente Meppel (www.meppel.nl) te vinden zijn. Onder ‘bestuur en organisatie’ staat hier verdiepende informatie beschreven over onder andere de koers en het sturingsconcept en is het organogram te vinden. Informatie die een helder inzicht geeft in de feiten, ambities en organisatie van Meppel.


 

De gemeente Meppel

Meppel is een relatief kleine gemeente (iets meer dan 34.000 inwoners), maar met grote ambities en allure. Klein genoeg om goed in verbinding te staan met elkaar en groot genoeg om daadwerkelijk impact te hebben op de omgeving. Er gebeurt veel in Meppel, want Meppelers zijn ondernemende mensen. Zo zijn er veel grootstedelijke voorzieningen, zoals een schouwburg, een ziekenhuis, een subtropisch zwemparadijs, een uitgebreid winkelaanbod en (zodra het weer kan) een bloeiend uitgaansleven. Meppel investeert in duurzaamheid, bereikbaarheid en het geluk van haar inwoners. Kortom, een dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is en middenin de samenleving staat.

 

Sinds september 2020 heeft Meppel zich georganiseerd in 14 teams die elk worden aangestuurd door een teammanager. Korte lijnen en de verantwoordelijkheden daar beleggen waar nodig is, maken de organisatie wendbaar en flexibel. Op deze manier kunnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie optimaal met elkaar in verbinding staan. De teams in het Sociaal Domein zijn ingedeeld naar levensgebeurtenissen: Opgroeien, Werk & Meedoen en Vitaliteit. Daarnaast zorgt het team Kwaliteit & Ondersteuning SD ervoor dat de kwaliteit richting de inwoners en instellingen wordt gewaarborgd. Als Sociaal Strateeg maak je formeel onderdeel uit van het team Opgroeien, maar zul je ook veel samenwerken met de andere teams, met name binnen het Sociaal Domein maar ook daarbuiten.

 

De opgaven

De koers van Meppel is helder; goed en flexibel inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij, een betrouwbare partner zijn voor alle stakeholders en ruimte creëren voor meer ontwikkeling, innovatie en participatie. Om dat te bereiken vervul je als strateeg een belangrijke rol in het proces richting de uitvoering. Meppel bevindt zich in een fase van door-ontwikkelen en bouwen. Jij helpt de organisatie met het verder vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. Je beweegt je op het dynamische snijvlak tussen politiek bestuur, maatschappelijke ontwikkelingen en de organisatie. Dat betekent dat je het college, de raad, de teammanagers en andere collega’s ondersteunt, adviseert en inspireert over de te maken strategische (beleids)keuzes en je zorgt voor de verbinding tussen diverse beleidsontwikkelingen en nieuwe wetgeving. Voor een deel bestaat jouw werk uit ‘organiseren dat het gebeurt’. Of het nu gaat om bijvoorbeeld het coördineren van de P&C cyclus of het samenwerken/ verbinding leggen met andere domeinen, jij stippelt de routes naar het resultaat uit, signaleert relevante ontwikkelingen en brengt nieuwe ideeën tot uitvoering.

 

 

De kwalificaties
Meppel is op zoek naar een intelligente denker, maar tegelijk ook een doener met een hands-on mentaliteit die zich gemakkelijk beweegt door de organisatie en de vertaling maakt van strategie naar praktijk. Met jouw kennis en ervaring ben je in staat om vernieuwingen of processen te begeleiden en zelf vernieuwingen te realiseren. Je weet de juiste collega’s te vinden, voor jouw standpunt te winnen en draagvlak te creëren. Je snapt en beheerst het politieke spel. Jij bent daarbij iemand die het samen doet en samen bereikt. Meppel vindt het belangrijk dat je de drive hebt om jezelf te blijven ontwikkelen. Je bent reflectief, toont eigenaarschap en bent proactief. Het liefst hoeven we jou niets uit te leggen over de beleidsterreinen binnen het Sociaal Domein. Je kunt je de lokale situatie snel eigen maken. Dat betekent dat je inhoudelijke verbindingen kunt leggen en samenhang aanbrengt tussen de verschillende beleidsterreinen en je denkt hierbij domein overstijgend. De rol en de aard van de werkzaamheden maken afstemming erg belangrijk. Jij weet je goed te verhouden tot alle gremia binnen de organisatie. Vanuit de strategische lijn stuur je op inhoud en ben je adviseur en sparringpartner voor beleidsmedewerkers, teamleiders, bestuur en directie. Je schakelt zonder problemen tussen strategie, beleid en uitvoering. Je kunt jouw weg vinden in een omgeving die voortdurend in ontwikkeling is. Je bent doelgericht en weet te overtuigen en te motiveren. Je houdt overzicht, agendeert, brengt samenhang aan en grijpt in als het nodig is. Je stelt jezelf continu de vragen: “Wat doen we, doen we het goed, of kan het nog beter?” Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo opleiding, bent politiek en omgevingssensitief en hebt relevante ervaring met het werken in een complex krachtenveld tussen bestuur, ambtelijke organisatie en samenleving. Jij bent iemand die zowel creatief als innovatief is, als iemand die gestructureerd werkt en de zaken op orde heeft. Je bent een veranderaar en ontwikkelaar met projectmatige kwaliteiten. Wellicht ten overvloede, maar niet onbelangrijk; de pen weet jij goed te hanteren, aangezien beleidsontwikkeling ook een belangrijk onderdeel is van deze positie.

 

De procedure

Heeredwinger Advies ondersteunt de gemeente Meppel bij de werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie. U kunt met vragen of met uw reactie terecht bij Sara Plaut: 06-41329456/ s.plaut@heeredwinger.nl. De sluitingsdatum is 2 maart 2021. Het salaris voor deze positie is marktconform. In de week van 22 maart vinden de gesprekken bij de gemeente Meppel plaats waarbij u een selectiecommissie en een adviescommissie zal ontmoeten. Daaraan voorafgaand vinden de gesprekken bij Heeredwinger Advies plaats.

 

 

 

Competenties

Flexibiliteit
Verantwoordelijkheid
Visie
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Overtuigingskracht
Samenwerken
Initiatief
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Doré Visser
HR adviseur
0620290358
d.visser@meppel.nl

Contactpersoon vacature

Nienke Klontje
Teamleider advies
14 0522
n.klontje@meppel.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op VooruitinDrenthe.nl?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website